Czas na wypełnienie ankiety minął w dn. 11 lutego. Zaliczenia zostaną wpisane pod koniec sesji. Prosimy o cierpliwość.

Jeżeli nie udało Ci się wypełnić ankiety w terminie, musisz podejść do szkolenia w kolejnym semestrze. Terminy szkoleń pojawią się na stronie samorządu (w sekcji Szkolenia - Elementy prawa w szkolnictwie wyższym) po rozpoczęciu semestru letniego.